Alla artiklar och reportage

Här hittar du samtliga artiklar och reportage om hur det är att bo och leva, besöka och upptäcka samt driva företag i Kävlinge kommun. Klicka på den en tagg/etikett som du vill filtrera innehållet efter.

Ett nytt kommunhus håller på att byggas i Kävlinge.

Vi bygger för framtiden

Enligt översiktsplanen, ÖP 2040, ska Kävlinge kommun i huvudsak växa genom förtätning eftersom det bidrar till en resurseffektiv markanvändning, minskad energianvändning och minskade utsläpp och infrastrukturinvesteringar. Att samla människor i de större byarna skapar tryggare miljöer och en ökad närhet till service. Samtidigt kan fler kommuninvånare välja hållbara transporter, som att gå och cykla eller […]

Läs mer ›