Alla artiklar och reportage

Här hittar du samtliga artiklar och reportage om hur det är att bo och leva, besöka och upptäcka samt driva företag i Kävlinge kommun. Klicka på den en tagg/etikett som du vill filtrera innehållet efter.

Ett nytt kommunhus håller på att byggas i Kävlinge.

Vi bygger för framtiden

Enligt översiktsplanen, ÖP 2040, ska Kävlinge kommun i huvudsak växa genom förtätning eftersom det bidrar till en resurseffektiv markanvändning, minskad energianvändning och minskade utsläpp och infrastrukturinvesteringar. Att samla människor i de större byarna skapar tryggare miljöer och en ökad närhet till service. Samtidigt kan fler kommuninvånare välja hållbara transporter, som att gå och cykla eller […]

Läs mer ›
Illustrationsbild från arkitekt på nya badhuset med texten Harjagersbadet på fasaden.

Resan mot Stationsstaden

Scan-området – Kävlinges största industri Slakteriet på platsen var under många år den klart största verksamheten i kommunen och det som många förknippade med Kävlinge. Ursprungligen fanns där inte fler än 17 anställda, en siffra som ökade till 900 anställda i mitten av 1980-talet då slakteriet kunde stoltsera som Kävlinges största industri och arbetsplats. På […]

Läs mer ›
Illustrationsbild från arkitekten över framtida bostadsområde med röda tegelhus.

En trivsam småstad växer fram

En trivsam och trygg småstad på bekvämt avstånd från storstadens puls är vad vi ser när vi tittar i spåkulan för Kävlinge kommun. Genom en ny stadsdel har Kävlinge i framtiden växt ihop med Furulund och i Löddeköpinge har centrum utvecklats med nya bostäder och något högre byggnader, vilket även här ger en känsla av […]

Läs mer ›