En skönare vardag!

Author Archive

Nollvision för undernäring

Publicerad: 14 december, 2020 av Niklas Ekdal |

Kävlinge kommun är en del av ett nationellt projekt som arbetar för att stoppa undernäring hos äldre – en dold folksjukdom som inte bara orsakar ett enormt lidande hos individen, utan även kostar samhället otaliga miljarder kronor.

Eftersom vi blir allt äldre och allt fler av oss bor hemma längre är undernäring en folksjukdom som påverkar individen och samhället i stort. Undernäring leder bland annat till ökad risk för fallskador, nedstämdhet, följdsjukdomar, längre sjukdomsvistelser och för tidig död.

En viktig del i resan mot att stoppa undernäring

Kävlinge är en av två testkommuner i ett nationellt initiativ – Nollvisionen för undernäring hos äldre – där privata företag, akademi och offentliga verksamheter tillsammans arbetar för att få bort undernäringen hos äldre som bor hemma.

– Vi är stolta över att få vara en viktig del i resan mot att stoppa undernäring hos äldre. Tillsammans med flera samarbetspartners ska vi utveckla en långsiktig effektiv arbetsmodell som alla Sveriges kommuner ska kunna använda. Ingen äldre ska behöva vara undernärd, säger Annsofie Turesson, ordförande omsorgsnämnden i Kävlinge kommun.

Kräver ett nytt sätt att se på den äldres behov

Undernäringen kommer oftast smygande. Du kanske mister din partner, du blir tröttare, du drabbas av sjukdom, tappar matlusten och plötsligt är det ett faktum. Ofta är det bara slumpen som gör att undernäringen upptäcks, inte sällan i samband med att den äldre blir sjuk på något annat sätt.

– Utmaningen är komplex och kräver ett nytt sätt att se på den äldres behov. Om vi sätter den äldre i fokus kan vi tillsammans skapa den samhällsförändring som krävs för att lösa problemet med undernäring, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Under år 2020-2021 genomförs kunskapsbyggande insatser i Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm där olika lösningar tas fram och testas. Målet med projektet är att efter fem år ha utvecklat en arbetsmodell som ger en långsiktig hållbar lösning för utmaningen med undernäring hos äldre och alla svenska kommuner ska kunna använda. Projektet leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

Fem avgörande insatser

Nollvisionen för undernäring hos äldre genomför fem pilotprojekt som ska:

  1. Utveckla digitala kommunikationslösningar för att tidigt kunna identifiera undernäring.
  2. Testa behovsanpassade matkassar eftersom äldre behöver anpassade livsmedel och måltidstjänster.
  3. Utveckla kreativa idéer för att bryta de äldres ensamhet eftersom ensamhet är en starkt bidragande orsak till minskad matlust.
  4. Öka kunskapen om näring och måltider hos personal, anhöriga och den äldre själv.
  5. Utveckla kostnadskalkyler som jämför kostnader för förebyggande insatser med faktiska kostnader. Detta för att visa att förebyggande arbete mot undernäring är kostnadseffektivt.

Resan mot Stationsstaden

Publicerad: 14 december, 2020 av Niklas Ekdal |

Att gatorna, torgen, parkerna eller kvarteren i den nya stadsdelen heter som de gör är ingen slump. Historien om Stationsstaden tar sin början redan 1917. Då startade en slakteriverksamhet på platsen där den nya stadsdelen idag växer fram. Slakteriet finns inte längre kvar men har fått ge namn åt kvarteren medan parker, torg och gator har fått namn med koppling till tåg och resande.

Scan-området – Kävlinges största industri

Slakteriet på platsen var under många år den klart största verksamheten i kommunen och det som många förknippade med Kävlinge. Ursprungligen fanns där inte fler än 17 anställda, en siffra som ökade till 900 anställda i mitten av 1980-talet då slakteriet kunde stoltsera som Kävlinges största industri och arbetsplats.

På området finns fortfarande den specialbyggda hallen för livsdjursauktioner kvar. Hallen byggdes redan 1949 och här hölls minst en auktion i veckan under många år framåt. Hit kom man från hela Sverige och många andra länder för att köpa svenska kvalitetsdjur.

Efterhand som tiderna förändrades gick slakterinäringen igenom stora förändringar och rationaliseringar. 2008 meddelades att slakteriet skulle lägga ner verksamheten helt. Två år tidigare hade Midroc köpt området och den 3 april 2008 gick startskottet för den nya stadsdelen då startbeslut togs för detaljplanen. Arbetet med den nya stadsdelen kunde ta sin början men det är en helt annan historia.

Arkivbild i svart och vitt från 1970-talet med Sveriges konung och en massa glada män i vita rockar och matchande hattar.

Historisk koppling bakom gatunamnen

Den största parken i Stationsstaden får namnet Kaptenens park efter Kävlinges första stins Carl Edvard Brodin. Han var verksam i Kävlinge från 1886 och gick under namnet Stinsen Kapten Brodin. Vid stationen fanns på den tiden en känd trädgård som kallades ”Kaptenens trädgård” efter Brodin som höll hårt på sin kaptenstitel. I stadsdelen byggs också två mindre parker som får namnen Stinsparken och Rallareparken.

Torget får namnet Prinstorget. Den 17 februari 1906 invigdes tågsträckan Sjöbobanan av dåvarande hertigen av Skåne, prins Gustav Adolf (senare kung Gustav VI Adolf), via en invigningstur som startade i Kävlinge. Torgen på respektive sidor av järnvägsstationen får namnen Östra och Västra stationstorget.

Kvarteren får namn som knyter an till den historiska slakteriverksamheten som låg på platsen, bland annat Livdjurshallen, Veterinären, Slaktaren och Charkuteristen.

Gatorna har fått namn med mjuka positiva värden kopplade till resande, så som Vandringsgatan ochUpptäckargatan. Några av de mindre gatorna kommer att heta Signalgatan, Tågmästaregatan och Bistrogränd. Parkeringshusen har namnsatts till Vagnstallet och Lokstallet, och en allmän plats har fått namnet Lyckoplatsen.

Unikt namn får leva vidare

På gångavstånd till tågstationen kommer Kävlinge kommuns nya badhus att byggas. Det blir ett familjebad med simbassänger, relaxavdelning, hopptorn och vattenrutschbana på husets två övre våningar och en friskvårdsavdelning med gym och gruppträning på entréplan.

Olika namn testades för det nya badhuset innan valet föll på Harjagersbadet. Namnet är unikt för Kävlinge kommun och har en stark geografisk och historisk koppling till kommunen. Harjager är nämligen namnet på den härad som bland annat innefattade nuvarande Kävlinge kommun och som fått sitt namn efter socknarna Stora Harrie och Lilla Harrie.

En trivsam småstad växer fram

Publicerad: 14 december, 2020 av Niklas Ekdal |

3500 – så många nya bostäder kommer att byggas i Kävlinge kommun de närmsta tio åren. I kommunens alla hörn pågår stora utvecklingsprojekt och fler finns i kikaren. Vad är det för samhälle som växer fram? Lina Rosenstråle vet.

En trivsam och trygg småstad på bekvämt avstånd från storstadens puls är vad vi ser när vi tittar i spåkulan för Kävlinge kommun. Genom en ny stadsdel har Kävlinge i framtiden växt ihop med Furulund och i Löddeköpinge har centrum utvecklats med nya bostäder och något högre byggnader, vilket även här ger en känsla av småstad.

Löddeköpinge är en stark ort historiskt och det som sker här nu är jättespännande!

– När vi pratar om att utveckla är det inte bara hus vi menar. Samhällsplanering handlar också om den service som följer på utveckling, som skolor och butiker. Sådant som gör att vardagslivet kan fungera.

Orden är Lina Rosenstråles. Hon är samhällsbyggnadschef på Kävlinge kommun sedan ett par år tillbaka och den som ska lotsa Kävlinge mot visionen att bli Skånes bästa boendekommun.

– När man bygger en helt ny stadsdel händer något med hela samhället. Vi får nya medborgare och man måste vara ödmjuk till att gammalt och nytt ska fungera tillsammans. Att lyssna är väldigt viktigt!

Boende på bästa läget

Åstaden är ett nytt område som planeras vid Kävlingeån, naturskönt beläget mellan Kävlinge och Furulund, nära till servicen i centrum liksom till två pågatågstationer.

– Det är genom Åstaden som Kävlinge och Furulund tillsammans blir en småstad. Det ska bli intressant att se utvecklingen när orterna växer samman. Vilka mötesplatser och stråk får vi till exempel?

Vi får ett nytt centrum och det kommer bli jättefint!

På det gamla Scan-området bakom Kävlinge station byggs Stationsstaden – en varierad stadskärna med allt från bostäder och butiker till park och torg. Här kommer också kommunens nya simhall och medborgarhus att byggas, på gångavstånd från bussar och tåg. De första familjerna har redan flyttat in i området och nästa etapp har börjat projekteras.

– Vi får ett nytt centrum och det kommer att bli jättefint! Samtidigt ska vi fortsätta att utveckla Mårtensgatan och kvarteren däromkring.

Detta arbete hoppas Lina och hennes kollegor kunna göra tillsammans med näringslivet i centrum.

Nya grepp för centrumutveckling

På bästa läge vid Mårtensgatans slut ligger idag en gammal nedlagd möbelaffär, som försett många Kävlingehem med möbler genom åren. Här kommer det snart att hända spännande saker.  

– Vi ska riva den gamla byggnaden och tills vi har landat i vad vi ska göra på platsen skapar vi en popup-park, det vill säga en tillfällig mötesplats. Och eftersom det är en popup-park kan den poppa upp någon annanstans i kommunen längre fram, berättar Lina.  

Även i Löddeköpinge händer det mycket och Lina lyfter särskilt fram omvandlingen av Lödde centrum, utvecklingen av Folkets park och de nya bostäderna som planeras vid Lödde kors, där ambitionen är att delvis bevara och utveckla de vackra byggnaderna.

– Löddeköpinge är en stark ort historiskt och det som sker här nu är jättespännande! Utvecklingen kommer verkligen att lyfta centrala Löddeköpinge och ge centrum en mer stadsmässig framtoning.

God arkitektur i betraktarens ögon

Kävlinge kommun växer så det knakar, med andra ord. Lina berättar att hon och hennes kollegor ofta diskuterar mjuka värden och vilka uttryck husen ska ge tillsammans med politikerna.

– Vi måste ta ansvar för att hålla ihop uttrycket, slår Lina fast.

Till sin hjälp har kommunen detaljplaner som på ett övergripande plan styr hur ett visst område ska utformas.

– Sen är det såklart kul att byggherrar vågar olika mycket och att vi får en variation. Det gör det också roligare när man är ute och går och tittar på de fina husen… och de på de fula husen också, för all del, skrattar Lina.

För arkitektur är ju, påminner Lina, en upplevelse – och vi är alla olika. För den som har för vana att promenera i vår kommun lär det utan tvekan finnas många nya hus och miljöer att upptäcka de kommande åren.

Bild på Lina Rosenstråle i blå kavaj med mönstrad blus inifrån Kommunhuset.
Lina Rosenstråle är sektorchef för Samhällsbyggnad i Kävlinge kommun. Hon arbetar tillsammans med sitt team för att Kävlinge ska bli Skånes bästa boendekommun.