Wegeängen – en artrik och anrik oas

Insekt samlar pollen på en gråbinka

Wegeängen – en artrik och anrik oas

Följ med ut på en plattform intill Kävlingeån. Spetsa öronen och lyssna efter kärrsångaren som bjuder upp till dans med sin skickliga fågelsång. Det grunda vattnet värms snabbt upp av vårens varma sol och skapar fina lekplatser för fiskarna och uppväxtmiljöer för deras yngel. Någonstans under vattenytan lurar en glupsk gädda i hopp om att sätta tänderna i en småfisk.

Kärrsångaren är en skicklig imitatör av andra fåglars sång. (Källa: pxhere.com)

Om du har ögonen med dig, kanske du skymtar en gråhäger som stilla, stilla lurar på sina byten i åkanten: småfisk, grodor och sorkar. Var redo att förbluffas om den plötsligt lyfter och seglar tillbaka till sin koloni, högt upp bland träden, på vingar som mäter nästan 1,5 meter i vingspann.

Lyssna till kärrsångaren

Lyssna till gråhägern

Från utmarker till rekreationsområde

Wegeängen, som ligger i hjärtat av Kävlinge kommun ett stenkast från Kävlinge aktivitetspark, har en speciell plats i kommuninvånarnas hjärtan sedan hundratals år tillbaka. Faktum är att Wegeängen omnämns redan 1774 i gamla skifteskartor. Då lunkade betesdjuren på utmarkerna till det rytmiska ljudet av liar som skar genom vegetationen. Genom djurens betande och foderslåtter hölls markerna öppna och floran och fauna förblev artrik.

Idag är Wegeängen inte längre utmark utan tätortsnära och tillgänglig för besökare som vill njuta av floran, uppleva ån från de nybyggda plattformarna och lära sig mer om Wegeängars intressanta växt- och djurliv. De igenvuxna ängarna som länge gömdes under högväxta örter, buskar och sly har fått nytt liv genom naturvårdsinsatser.

Wegeängen i Google Maps


Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är viktigt och Kävlinge kommun verkar för att motverka minskningen av biologisk mångfald genom naturvårdsinsatser så som Wegeängar.

Läs mer om Agenda 2030 och Kävlinge kommuns arbete >