Bo & leva
Kvinna med uppsatt hår och svart skjorta framför grå bakgrund.
En spexig rikskändis med rötter från Kävlinge

Bo & leva

Kävlinge kommun växer med flera nya, spännande bostadsprojekt. År 2040 erbjuder vi 45.000 invånare välfärd i världsklass och en skönare vardag. Visste du förresten att hela 98 procent tycker att Kävlinge kommun är en bra plats att bo och leva på enligt SCB:s medborgarenkät 2021?

Besöka & uppleva
Utflyktstips för mindre soliga dagar

Besöka & uppleva

Å, hav och öppna landskap - i Kävlinge finns naturen alltid runt knuten och storstäderna Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg på smidigt och tillgängligt pendelavstånd med buss, tåg eller bil.

Företag & entreprenörer
E-Sharp testar framtiden i Kävlinge

Företag & entreprenörer

Det ska vara smidigt, utvecklande och lönsamt att driva företag i Kävlinge kommun. Därför är vi extra glada att våra företagares framgångar gjorde att vi knep silvermedaljen då SYNA utsåg Skånes bästa tillväxtkommun 2021.

Hav, å och vattendrag
Utflyktstips för mindre soliga dagar

Hav, å och vattendrag

I mer än 1000 år har människorna i bygden avnjutit och uppskattat ån som löper likt en livsnerv genom kommunens orter och byar på väg ut mot den oexploaterade kuststräckan och Öresund. På kavlinge.se finns information om härliga bad, pittoreska småbåtshamnar och fiskelycka i Kävlinge kommun.

Wegeängen – en artrik och anrik oas

Vi besöker det vackra naturområdet Wegeängen. Ängarna består av betade strandängar som sluttar ner mot den framslingrande Kävlingeån, varsamt inbäddad i grönska under vår- och sommarmånaderna.

Följ med ut på en plattform intill Kävlingeån. Spetsa öronen och lyssna efter kärrsångaren som bjuder upp till dans med sin skickliga fågelsång. Det grunda vattnet värms snabbt upp av vårens varma sol och skapar fina lekplatser för fiskarna och uppväxtmiljöer för deras yngel. Någonstans under vattenytan lurar en glupsk gädda i hopp om att sätta tänderna i en småfisk.

Kärrsångaren är en skicklig imitatör av andra fåglars sång. (Källa: pxhere.com)

Om du har ögonen med dig, kanske du skymtar en gråhäger som stilla, stilla lurar på sina byten i åkanten: småfisk, grodor och sorkar. Var redo att förbluffas om den plötsligt lyfter och seglar tillbaka till sin koloni, högt upp bland träden, på vingar som mäter nästan 1,5 meter i vingspann.

Lyssna till kärrsångaren

Lyssna till gråhägern

Från utmarker till rekreationsområde

Wegeängen, som ligger i hjärtat av Kävlinge kommun ett stenkast från Kävlinge aktivitetspark, har en speciell plats i kommuninvånarnas hjärtan sedan hundratals år tillbaka. Faktum är att Wegeängen omnämns redan 1774 i gamla skifteskartor. Då lunkade betesdjuren på utmarkerna till det rytmiska ljudet av liar som skar genom vegetationen. Genom djurens betande och foderslåtter hölls markerna öppna och floran och fauna förblev artrik.

Idag är Wegeängen inte längre utmark utan tätortsnära och tillgänglig för besökare som vill njuta av floran, uppleva ån från de nybyggda plattformarna och lära sig mer om Wegeängars intressanta växt- och djurliv. De igenvuxna ängarna som länge gömdes under högväxta örter, buskar och sly har fått nytt liv genom naturvårdsinsatser.

Wegeängen i Google Maps


Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är viktigt och Kävlinge kommun verkar för att motverka minskningen av biologisk mångfald genom naturvårdsinsatser så som Wegeängar.

Läs mer om Agenda 2030 och Kävlinge kommuns arbete >

Utflyktstips för mindre soliga dagar
”Det har blivit en skönare vardag”
”Utan ån finns vi inte”