Utflyktstips för mindre soliga dagar

Utflyktstips för mindre soliga dagar


Kunskapsstigen i Barsebäckshamn

Följ skyltarna och lär dig saker om det intressanta växt och djurlivet i området. Här finns strandnära betesmarker med en spännande flora. Har du hört talas om taggkörvel, puktörne och brudbröd exempelvis? Öppna strandbetesmarker är viktiga som biotoper och gynnar en rik flora och fauna.


När du ändå är i området så varför inte klättra upp i det unika och spektakulära vindskyddet som byggdes förra sommaren arkitektstudenter. Vindskyddet ligger på udden söder om Barsebäckhamn. Följ Skepparevägen söderut hela vägen ned till havet tills du når Skåneleden. Följ sedan Skåneleden cirka 40 meter så hittar du vindskyddet vänster sida. Det ligger lite dolt i vegetationen upphöjt från marken och till synes svävandes på pålar.


Tänk på att det råder parkeringsförbud i Barsebäckshamn – så parkera vid den stora parkeringen direkt på vänster sida när kommer in till byn.

Lödde ängar

I nära anslutning till Lödde Kanotklubb och Löddeå ligger de vackra strandbetesängarna Lödde ängar. Ett stigsystem leder besökaren runt strandbetesängarna och man behöver inte passera igenom en hage med betesdjur om man inte vill.

Den fågelintresserade besökaren kan få se arter som gräsand, sothöna, rödbena, gråhäger, sävsparv med flera. Lämpliga platser att skåda från är utsiktskullen invid entrén från Backavägen samt gömslet på områdets västra sida. I vassbältena utmed ån som man på stigarna kan röra sig utmed kan man dessutom upptäcka såväl rör- som sävsångare.

Hälsans stig vid Kävlingeån

Hälsans stig är en sex kilometer lång vandringsled och går förbi gamla kyrkan i Kävlinge ner till ån, över två broar, vidare mot Furulund och Viken och åter till Kävlinge centrum.

Stigen är tydligt skyltad åt båda hållen hela vägen med kilometerskyltar och vägvisningsskyltar vilket ger möjlighet till både kortare och längre promenader. Du kan välja färdriktning och variera din gångväg och det finns förbindelseleder för den som vill korta av eller ta genvägar.

Information och karta över Hälsans stig finns på webbsidan Strövområden och vandringsleder.

Kaptenens park

Kaptenens park är en grön oas mitt i stationsstaden i Kävlinge som invigdes i juni 2023. Förhoppningen är att parken ska erbjuda något för alla – gammal som ung – med lekplatser, klätterblock, stenlabyrint, schackbord, hängmattor, sittbänkar, gräsytor och en amfiteaterliknande sänka med en liten scen. 


Eftersom vår ambition är att du ska stanna länge i parken finns också en offentlig toalett på plats. Så småningom kommer den att kläs in av ljuvligt grön murgröna. Men även insidan är intressant faktiskt – det är nämligen en delvis självstädande toalett! Så vi hoppas att den kommer att hålla sig ren och fin länge.

Under sommaren kommer vi att vattna i parken flera gånger i veckan så att de vackra perennrabatterna, de höga träden och lekfulla buskagen ska rota sig ordentligt. Än så länge har gräset på gräsytorna inte växt upp men vi hoppas de ska lämpa sig för både bollspel och picknick inom kort.

Kaptenens park har något för alla – stora som små.


Popup-parken

Parken är tillfällig och förväntas finnas på Mårtensgatan 33 i Kävlinge – där Öhrströms möbelaffär tidigare låg – i ungefär 3 – 4 år. I parken finns boulebana, schackspel med pjäser, minibibliotek, flera olika sittytor byggda av återbrukade lastpallar, plats för foodtrucks och en scen. Nu är också den knallrosa Piffl-boxen på plats. Det knallrosa skåpet drivs av solceller och innehåller lekutrustning för spontanaktiviteter i parken, exempelvis bouleklot, ärtpåsar och andra spel, som du kan hyra för en billig peng/timme.

På Mårtensgatan 33 i Kävlinge, har det sprudlat av aktivitet sedan sent 1800-tal. Här låg då ett av de äldsta husen på Mårtensgatan. Redan då var det en central plats i byn med närhet till den viktiga järnvägen. Du vet väl om att du kan läsa mer om platsens intressanta historia på infoväggen i parken? Det är en spännande resa från postkontor och spannmålsfirma fram till möbelaffär och nu en popup-park.

Stenbocksvallar

Mellan Barsebäckshamn och Barsebäckstrand löper naturområdet Stenbocks vallar med vacker utsikt över Öresund och med en stig perfekt för promenader. Leden är en del av Skåneleden som har en kustnära sträckning genom kommunen.

Genom båda delområden sträcker sig befästningsvallen från tidigt 1700-tal som gett områdena dess namn. Områdena hyser även andra kulturlämningar av stort intresse bland annat två, med vallarna samtida, skansar (försvarsanläggningar) med omgivande vallgravar, ett antal gravhögar från bronsåldern samt en stenåldersboplats som dock inte syns ovan jord.

Karaby backar

Karaby backar bildades av inlandsisen och har sedan byggts på med bronsåldersgravar. Från toppen har du milsvid utsikt åt alla håll. Härifrån kan man vid klart väder se Turning Torso, Barsebäcksverket och Landskrona bland annat.

Växt- och djurlivet är av högsta skyddsvärde med exempelvis sandnejlika, luddfingerört och backsippa. Karaby backar är ett kulturminne med riksintresse som alla vi i kommunen kan känna extra stolthet över.


Vid Vashögsstenen på en av gravhögarna kan du sitta ner en stund med din medhavda fikakorg och njuta av utsikten och den rogivande platsen. När du besöker Karaby backar ber vi dig att vara extra försiktig och inte störa hästarna som betar i hagen.