Alla artiklar och reportage

Här hittar du samtliga artiklar och reportage om hur det är att bo och leva, besöka och upptäcka samt driva företag i Kävlinge kommun. Klicka på den en tagg/etikett som du vill filtrera innehållet efter.

Varva ner och hämta kraft ute i naturen

Behöver du varva ner och slappna av? Då har du hamnat i rätt kommun! Här finns flera naturpärlor som lämpar sig för rekreation. Du har väl inte missat Karaby backar, Salvikens ängar och Saxåns dalgång exempelvis?

Inom kommunens gränser hittar du flera naturupplevelser med ett spännande djur- och växtliv in på knuten. Forskning visar att områden där man kan reflektera och uppleva lugn och ro, få inspiration och ny kraft kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Inom Kävlinge kommun finns många vackra mil med stränder, åar, sjöar, backar, dalar, skogar, fält och ängar bland annat. Här kan du utöva olika typer av friluftsliv som till exempel vandring, fågelskådning, kanotpaddling, cykling, svampplockning och även skridskoåkning på vintrarna om kylan slår till under en längre tid.

Välkommen ut för att andas frisk luft, leta svamp eller bara njuta av milsvid utsikt och en medhavd fikakorg. Tänk på att respektera allemansrätten och att inte störa, inte förstöra och inte skräpa ner när du besöker våra naturområden.

Karaby backar

Karaby backar bildades av inlandsisen och har sedan byggts på med bronsåldersgravar. Från toppen har du milsvid utsikt åt alla håll. Härifrån kan man se Turning Torso, Barsebäcksverket och Landskrona bland annat.

Växt- och djurlivet är av högsta skyddsvärde med exempelvis sandnejlika, luddfingerört och backsippa. Karaby backar är ett kulturminne med riksintresse som alla vi i kommunen kan känna extra stolthet över. 

Vid Vashögsstenen på en av gravhögarna kan du sitta ner en stund med din medhavda fikakorg och njuta av utsikten och den rogivande platsen. När du besöker Karaby backar ber vi dig att vara extra försiktig och inte störa hästarna som betar i hagen. 

Gräsklädda kullar med molnig  himmel
Karaby backar med Vashögsstenen.

Salvikens ängar

Viken mellan Barsebäcksverket och Vikhög kallas för Salviken. Här omkring finns stora områden med sandiga slätter, tallskog, bokskog och öppna blomrika gräsmarker. Den varierade naturen och mötet med havet ger en ovanligt lugn och harmonisk atmosfär.

Djurlivet kring Salviken är rikt med insekter, småfåglar och kustfåglar men du kan även stöta på rådjur, vildsvin och annat vilt. Söder om området finns det några dammar för den hotade lökgrodan, som har ett av sina största fästen här. Det är något vi alla i kommunen ska vara rädda om.

En grusväg genom fält leder ner mot havet och ett hus.
Mötet med havet ger ett ovanligt lugn vid Salvikens ängar.

Saxåns dalgång

Den vackra Saxån anses geologiskt värdefull då landskapet har formats av ån genom tiderna och bildat branta slänter och ett mjukt kuperat landskap. Dalgångens otroligt vackra vyer med betesmarker som omger ån, exempelvis norr om Dösjebro, ger ett härligt lugn.

Utmed Saxån är naturen omväxlande med löv- och tallskog, öppna gräsmarker och solvarma gläntor. Ett mycket fint promenadområde ligger söder om skolan i sydvästra delen av Dösjebro. Här finns en lugn och rofylld miljö, fin utsikt över jordbrukslandskapet och en vacker gammaldags grusväg leder mot Hofterup.

En vy över grässlänter med betande kossor och en slingrande å i förgrunden.
Utmed Saxån finns många vackra betesmarker.

Här hittar du mer information om kommunens vandringsleder och strövområden.