Alla artiklar och reportage

Här hittar du samtliga artiklar och reportage om hur det är att bo och leva, besöka och upptäcka samt driva företag i Kävlinge kommun. Klicka på den en tagg/etikett som du vill filtrera innehållet efter.

Hon driver Kävlinge kommuns hållbarhetsarbete

En doktor i mikrobiologisk ekologi från Blekinge är nyckelfigur i Kävlinge kommuns hållbarhetsarbete mot de 17 globala målen i Agenda 2030. – Jag vill få hållbarhet att bli en naturlig del av verksamheten, säger Marie Pettersson.

2015 bestämde sig världens länder för 17 globala mål som de ska jobba mot och det är bland annat de målen som Marie Pettersson ser till att vi inom Kävlinge kommun jobbar mot. Att arbeta med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är ett måste för att framtida generationer ska kunna leva på vår enda planet, jorden.

– Just nu jobbar jag mycket övergripande. I höstas gjorde jag en inventering. Vad är det som redan görs idag? och kopplade det till Agenda 2030, de 17 målen. Vilka områden kan vi bli bättre på?

– Det är ett område som är nödvändigt att adressera, att arbeta med. En förutsättning för ett gott liv, för att vi ska ha kvar den planet vi har idag. Det känns som ett väldigt viktigt område att arbeta med, säger Marie Pettersson.

De 17 globala målen

Ursprungligen från Blekinge flyttade hon till Lund och blev doktor i mikrobiologisk ekologi innan hon började jobba med miljöledningssystem och miljörätt.

– Jag började ju i den här miljödimensionen av hållbarhet, där har jag en grund, säger Marie Pettersson som sedan utvecklade sin yrkesroll mot hållbarhet i ett bredare perspektiv samt verksamhetsutveckling.

– Det finns en utmaning i komplexiteten. Det är allt från vetenskap, ekonomi, verksamhetsstyrning till kommunikation. På senare år har det blivit viktigare och viktigare, för både offentlig sektor och privat sektor, att jobba med de här frågorna. Det har blivit en grundförutsättning för att attrahera de bästa medarbetarna, säger hon.

Jag ser mig inte som en eldsjäl

Hållbarhet som en naturlig del av kommunal verksamhet

Sedan augusti förra året driver hon utvecklingen mot ett hållbarare Kävlinge med titeln “Utvecklingsledare och hållbarhetsstrateg”.

– Jag ser mig inte som en eldsjäl, jag vill få hållbarhet att bli en naturlig del av verksamheten. Inte så att man ser det som någonting vid sidan om utan någonting som alla jobbar med, HR, ekonomi. Jag tänker också att om jag slutar här så ska det här arbetet fortsätta ändå. Det ska kännas naturligt att arbeta med, säger hon.

Kävlinge har kommit en bra bit på vägen

Kävlinge kommun ligger långt framme på en del områden inom hållbarhet, bland annat blev vi Sveriges bästa elbilskommun förra året.

– Vi har ju spets när det gäller miljöbilar. Det är väldigt bra. Sen kommer det nya kommunhuset vara ”miljöbyggnad guld”. Det finns även ett stort engagemang inom Måltidsservice och förra året var 40% av de livsmedel som användes i kommunen ekologiska. Den kommande översiktsplanen har ett hållbarhetstänk som går som en röd tråd genom hela, säger Marie som också arbetar med ett ”Hållbarhetsråd” som startades i januari. 
– Rådet har representanter från alla sektorer och beviljar medel till olika typer av hållbarhetsprojekt så att vi kan förverkliga de goda idéer som finns ute i verksamheten. Så här långt har intresset varit stort, vilket såklart är jättekul, säger hon. 

Men vilka områden hittade hon där vi kan bli bättre?

– Vi kan bli bättre på att ställa krav på hållbarhet i upphandlingar genom att förtydliga policys och riktlinjer, och vi kan bli bättre på att kommunicera vad vi gör både internt och externt. När vi bygger nya stadsdelar, kan vi få in hållbarhet i detaljplanerna? Hur kan vi ställa krav på våra finansiella investeringar så att dessa bidrar till hållbara verksamheter, säger hon.

Ökat medvetande genom kompetenshöjande insatser

Den senaste tiden har doktorn i mikrobiologisk ekologi hållit i utbildningar för alla chefer, och flera delar, av Kävlinge kommuns organisation.

– Jag genomför workshops med alla sektors-ledningar för att hitta nya prioriterade inriktningar. Alla ska veta vad det här handlar om och ska vara delaktiga i det här arbetet, säger hon.

Alla ska veta vad det här handlar om

Stora kommuner såväl som små människor behöver vara delaktiga i det globala hållbarhetsarbetet om framtida generationer ska kunna ta över en välfungerande planet. Personligen är Marie Pettersson ingen ”rabiat hållbarhetsperson”, men hon värnar ändå om jorden. 

  – Jag försöker handla ekologiskt, kör nästan inte bil alls, åker bara kollektivt. Jag försöker påverka de i min omgivning. Det kan bli en och annan resa som jag vet har stor påverkan men som jag ändå inte vill ge upp. Men jag hoppas att jag kan väga upp det med att sprida engagemang och kunskap, säger hon.

Vill du själv minska din påverkan på klimatet och arbeta på din egen hållbarhet kan du exempelvis handla mer medvetet.

– Jag tror att en viktig fråga är hur vi konsumerar, att tänka en extra gång när man ska köpa något till sig själv eller till hemmet. Kan man köpa det begagnat? Alla kan göra något, att dra sitt strå till stacken och försöka göra medvetna val i vardagen. Ibland har man inte tid eller ork, då handlar det bara om att ta nya tag. Det här är ett långsiktigt arbete där man behöver ha kontinuitet, säger hon.