Bo & leva
Klart för designer outlet-område i världsklass

Bo & leva

Kävlinge kommun växer med flera nya, spännande bostadsprojekt. År 2040 erbjuder vi 45.000 invånare välfärd i världsklass och en skönare vardag. Visste du förresten att hela 98 procent tycker att Kävlinge kommun är en bra plats att bo och leva på enligt SCB:s medborgarenkät 2021?

Besöka & uppleva
Från världens musikscener till Kävlinges logar

Besöka & uppleva

Å, hav och öppna landskap - i Kävlinge finns naturen alltid runt knuten och storstäderna Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg på smidigt och tillgängligt pendelavstånd med buss, tåg eller bil.

Företag & entreprenörer
Näringslivet i kommunen på högvarv

Företag & entreprenörer

Det ska vara smidigt, utvecklande och lönsamt att driva företag i Kävlinge kommun. Därför är vi extra glada att våra företagares framgångar gjorde att vi knep silvermedaljen då SYNA utsåg Skånes bästa tillväxtkommun 2021.

Boende och byggprojekt
Klart för designer outlet-område i världsklass

Boende och byggprojekt

Bygga nytt, renovera eller flytta in i nybyggt? Ditt nästa drömboende finns i Kävlinge kommun.

Illustrationsbild från arkitekt på nya badhuset med texten Harjagersbadet på fasaden.

Resan mot Stationsstaden

Att gatorna, torgen, parkerna eller kvarteren i den nya stadsdelen heter som de gör är ingen slump. Historien om Stationsstaden tar sin början redan 1917. Då startade en slakteriverksamhet på platsen där den nya stadsdelen idag växer fram. Slakteriet finns inte längre kvar men har fått ge namn åt kvarteren medan parker, torg och gator har fått namn med koppling till tåg och resande.

Scan-området – Kävlinges största industri

Slakteriet på platsen var under många år den klart största verksamheten i kommunen och det som många förknippade med Kävlinge. Ursprungligen fanns där inte fler än 17 anställda, en siffra som ökade till 900 anställda i mitten av 1980-talet då slakteriet kunde stoltsera som Kävlinges största industri och arbetsplats.

På området finns fortfarande den specialbyggda hallen för livsdjursauktioner kvar. Hallen byggdes redan 1949 och här hölls minst en auktion i veckan under många år framåt. Hit kom man från hela Sverige och många andra länder för att köpa svenska kvalitetsdjur.

Efterhand som tiderna förändrades gick slakterinäringen igenom stora förändringar och rationaliseringar. 2008 meddelades att slakteriet skulle lägga ner verksamheten helt. Två år tidigare hade Midroc köpt området och den 3 april 2008 gick startskottet för den nya stadsdelen då startbeslut togs för detaljplanen. Arbetet med den nya stadsdelen kunde ta sin början men det är en helt annan historia.

Arkivbild i svart och vitt från 1970-talet med Sveriges konung och en massa glada män i vita rockar och matchande hattar.

Historisk koppling bakom gatunamnen

Den största parken i Stationsstaden får namnet Kaptenens park efter Kävlinges första stins Carl Edvard Brodin. Han var verksam i Kävlinge från 1886 och gick under namnet Stinsen Kapten Brodin. Vid stationen fanns på den tiden en känd trädgård som kallades ”Kaptenens trädgård” efter Brodin som höll hårt på sin kaptenstitel. I stadsdelen byggs också två mindre parker som får namnen Stinsparken och Rallareparken.

Torget får namnet Prinstorget. Den 17 februari 1906 invigdes tågsträckan Sjöbobanan av dåvarande hertigen av Skåne, prins Gustav Adolf (senare kung Gustav VI Adolf), via en invigningstur som startade i Kävlinge. Torgen på respektive sidor av järnvägsstationen får namnen Östra och Västra stationstorget.

Kvarteren får namn som knyter an till den historiska slakteriverksamheten som låg på platsen, bland annat Livdjurshallen, Veterinären, Slaktaren och Charkuteristen.

Gatorna har fått namn med mjuka positiva värden kopplade till resande, så som Vandringsgatan ochUpptäckargatan. Några av de mindre gatorna kommer att heta Signalgatan, Tågmästaregatan och Bistrogränd. Parkeringshusen har namnsatts till Vagnstallet och Lokstallet, och en allmän plats har fått namnet Lyckoplatsen.

Unikt namn får leva vidare

På gångavstånd till tågstationen kommer Kävlinge kommuns nya badhus att byggas. Det blir ett familjebad med simbassänger, relaxavdelning, hopptorn och vattenrutschbana på husets två övre våningar och en friskvårdsavdelning med gym och gruppträning på entréplan.

Olika namn testades för det nya badhuset innan valet föll på Harjagersbadet. Namnet är unikt för Kävlinge kommun och har en stark geografisk och historisk koppling till kommunen. Harjager är nämligen namnet på den härad som bland annat innefattade nuvarande Kävlinge kommun och som fått sitt namn efter socknarna Stora Harrie och Lilla Harrie.

Illustrationsbild från arkitekten över framtida bostadsområde med röda tegelhus.
Klart för designer outlet-område i världsklass
Illustrationsbild från arkitekten över framtida bostadsområde med röda tegelhus.
​Ja till e-förslag: Belysning på lekplats(er)
Illustrationsbild från arkitekten över framtida bostadsområde med röda tegelhus.
E-förslaget som kan bli verklighet