Alla artiklar och reportage

Här hittar du samtliga artiklar och reportage om hur det är att bo och leva, besöka och upptäcka samt driva företag i Kävlinge kommun. Klicka på den en tagg/etikett som du vill filtrera innehållet efter.

Music in Mind: ny livsgnista med unik musikterapi

Musik är magiskt! En ny slags musikterapi där personer med demens musicerar tillsammans med Lundalands filharmoniska orkester har gett piggare omsorgstagare och ett starkare band mellan medarbetare och de äldre på kommunens boenden. 

Det är fantastiskt att se glädjen i deltagarnas ögon.

– Det är fantastiskt att se glädjen i deltagarnas ögon när vi är på väg till musikstunderna, säger Malin Svensson, undersköterska på Billingshälls särskilda boende för demenssjuka och en av de medarbetare som utbildats i den unika metoden Music in Mind.  

Det fullkomligt lyser om henne när hon berättar om den nya musikterapin, som startade som ett pilotprojekt våren 2022. Metoden kommer ursprungligen från Storbritannien. Där har den lett till ökad livskvalitet, minskad läkemedelsanvändning och mindre sjukskrivning bland personalen.  

Glädje och energi  

Nyfikenheten var stor när ledningen för Kävlinge kommuns omsorg fick höra talas om metoden – skulle den kunna ge liknande resultat även i Kävlinge? Orkestern Manchester Camerata, som var först med metoden i Storbritannien, bjöds in för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Samtidigt knöt kommunen kontakt med Lundalands filharmoniska orkester, som inte tvekade inför det spännande projektet.

– De första musikterapiträffarna höll vi tillsammans med britterna efter att de utbildat oss. Numera är det musikerna från Lundalands filharmoniska orkester som leder träffarna och vi är med som stöd, berättar Malin Svensson.

Vi har fått ett speciellt band efter musikterapin.

Kävlinge kommun var först i Sverige med att prova metoden Music in Mind när den testades under våren på två demensavdelningar i Kävlinge och Löddeköpinge. Resultaten lät inte vänta på sig.

– Det är så otroligt roligt! Det är svårt att sätta ord på det, men jag känner att vi har fått ett speciellt band efter musikterapin. Det har vuxit, säger Malin Svensson med ett stort leende.

De positiva förändringarna efter vårens testperiod var så många och så tydliga att Kävlinge kommun beslutade att fortsätta med musikterapin. Under hösten startade nya grupper med en mix av gamla och nya deltagare.

– Vi har en man som är gammal trummis. Han var med både i våras och nu. Han kan sitta helt sluten med huvudet sänkt, men när han får trumpinnarna i handen lever han upp i musiken och blir en helt annan.

Kommunikation utan ord

Metoden Music in Mind bygger på improvisation – att skapa musik tillsammans i stunden. Eftersom musikens språk är universellt behövs inga ord.

– Bemötandet från musikerna är jättefint. Det är fantastiskt att se hur man kan kommunicera med hjälp av musiken. Om det är hög ljudnivå kan exempelvis en av musikerna ta fram sin fiol och spela något lugnande och det märks med en gång på gruppen.  

För att musiken ska kunna leva vidare mellan musikterapiträffarna har Kävlinge kommun köpt in enkla instrument till demensavdelningarna, som personalen kan använda tillsammans med de boende.

Att Music in Mind har satt guldkant på vardagen för många – både omsorgstagare och medarbetare – är tydligt i samtalet med Malin Svensson.

– Jag tycker det är så härligt att se deras glädje! Oh, vad de lyser upp, säger Malin Svensson och strålar av entusiasm.

Med engagemang som Malin Svenssons lär det dröja länge innan musiken tystnar på Billingshäll.

Projektet Music in Mind i Kävlinge kommun

Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 svenskar i någon typ av demenssjukdom. För de flesta innebär det förr eller senare ett liv med total avsaknad av kommunikation och samspel med sin omgivning. I ett pilotprojekt i samarbete med Lundalands filharmoniska orkester lärde sig medarbetare inom Kävlinge kommuns omsorgsverksamhet att med musikens hjälp kommunicera och interagera med personer med svår demens.

Experter från Manchester Camerata Orchestra utbildade under en vecka i maj kommunens omsorgspersonal och musiker i Lundalands filharmoniska orkester i den unika metoden Music in Mind. Därefter besökte musiker från Lundalands filharmoniska orkester under tio veckor två särskilda boenden i Kävlinge och Löddeköpinge för musikterapiträffar. Mellan träffarna höll omsorgsmedarbetarna musiken levande med instrument som köpts in till boendena. Efter den lyckosamma testperioden beslutade Kävlinge kommun att fortsätta med musikterapin i samarbete med Lundalands filharmoniska orkester.

En man spelar tamburin och i bakgrunden skymtar musiker och äldre, som också spelar.
Musikens språk är universellt – inga ord behövs.