Bo & leva
Några svartvita kossor står inhägnade vid en cykelbana med grönska i bakgrunden.
Blommor, bin och betesdjur visar vägen

Bo & leva

Kävlinge kommun växer med flera nya, spännande bostadsprojekt. År 2040 erbjuder vi 45.000 invånare välfärd i världsklass och en skönare vardag. Visste du förresten att hela 98 procent tycker att Kävlinge kommun är en bra plats att bo och leva på enligt SCB:s medborgarenkät 2021?

Besöka & uppleva
Utflyktstips för mindre soliga dagar

Besöka & uppleva

Å, hav och öppna landskap - i Kävlinge finns naturen alltid runt knuten och storstäderna Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg på smidigt och tillgängligt pendelavstånd med buss, tåg eller bil.

Företag & entreprenörer
Trigonos platschef Andreas Björk i förgrunden och två gröna växter och företagslogotypen på väggen bakom.
Från Lödde till slott och koja på ett klick

Företag & entreprenörer

Det ska vara smidigt, utvecklande och lönsamt att driva företag i Kävlinge kommun. Därför är vi extra glada att våra företagares framgångar gjorde att vi knep silvermedaljen då SYNA utsåg Skånes bästa tillväxtkommun 2021.

Boende och byggprojekt
Ett nytt kommunhus håller på att byggas i Kävlinge.
Vi bygger för framtiden

Boende och byggprojekt

Bygga nytt, renovera eller flytta in i nybyggt? Ditt nästa drömboende finns i Kävlinge kommun.

Ett nytt kommunhus håller på att byggas i Kävlinge.

Vi bygger för framtiden

Dagens samhällsplanering handlar om att ta ansvar för morgondagens samhälle. I Kävlinge kommun strävar vi efter en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser för att skapa hållbara och attraktiva miljöer. I kommunens nya översiktsplan som gäller till 2040 ingår hållbarhet som en röd tråd.

Enligt översiktsplanen, ÖP 2040, ska Kävlinge kommun i huvudsak växa genom förtätning eftersom det bidrar till en resurseffektiv markanvändning, minskad energianvändning och minskade utsläpp och infrastrukturinvesteringar. Att samla människor i de större byarna skapar tryggare miljöer och en ökad närhet till service. Samtidigt kan fler kommuninvånare välja hållbara transporter, som att gå och cykla eller åka med kollektivtrafik, om förtätningen koncentreras till kommunens tätorter.

Boende i Kävlinge kommun har inte kunnat undgå att det byggs för fullt runt om i kommunen. En helt ny stadsdel vid stationen i Kävlinge med bland annat ett nytt badhus, ett nytt kommunhus och flera bostadskvarter är på plats. I Löddeköpinge är Tolvåkersområdet snart inflyttningsklart, nya cykelvägar har byggts och ett nytt centrumkvarter är också på gång.

Solceller och geovärme

Vid den senaste tidens nybyggnationer har hållbarhet och energismarta lösningar varit med redan från början. Exempelvis har förskolorna Skönadal, Tolvåker och Lackalänga fått solceller installerade och det nya kommunhuset i Kävlinge byggs utifrån klassningen ”miljöbyggnad guld” med solceller på taket och geovärme som del i uppvärmningssystemet. Återbruk av inredning är också en viktig del i hållbarhetsarbetet. I nya kommunhuset kommer cirka 35 procent av alla skrivbord och skrivbordsstolar att komma från gamla kommunhuset.

Den dyraste kvadratmetern man bygger är den som aldrig används!

Enok Landgren, lokalstrateg Kävlinge kommun.

Ett nytt kommunhus håller på att byggas i Kävlinge.
Ett nytt kommunhus håller just nu på att byggas i Kävlinge. Byggnaden byggs efter standarden miljöbyggnad guld.

– Vi vill inte heller bygga för stort när vi bygger nytt. Den dyraste kvadratmetern man bygger är den som aldrig används, säger Kävlinge kommuns lokalstrateg Enok Landgren.

Flera verksamheter under samma tak

Befintliga fastigheter inventeras också för solceller. Bland annat har reningsverket mellan Kävlinge och Löddeköpinge identifierats som en bra placering för en solcellsanläggning. Hållbarhetstänket finns också med i samband med lokalplanering, både inom nyproducerade och befintliga lokaler, där samnyttjande är ett starkt fokusområde.

– Ambitionen är att lyckas skapa ändamålsenliga lokalytor med så hög nyttjandegrad som möjligt. Detta gör vi genom att bland annat inrymma flera olika verksamheter under samma tak, om de har snarlika lokalbehov men på olika dagar och tidpunkter. Exempelvis kommer skola, fritidsgård och kulturskola på nya Tolvåkersområdet att samsas i lokalerna tillsammans med det lokala föreningslivet, säger Enok Landgren.

Kvalitet som håller länge

Även när det gäller byggandet av vägar, cykelvägar och annan infrastruktur finns hållbarhetstänket med från början vid uppstarten med byggentreprenören. Betongplattor, gatstenar, vägpollare och belysningsstolpar är material som oftast kan återanvändas, om de är i bra skick. Även en del gamla asfaltsmassor kan blandas med ny asfalt och användas vid vägbyggen. Men det är alltid en avvägning från fall till fall.

Vi kan inte göra avkall på kvaliteten, det blir inte hållbart i längden!

Ola Åkesson, gatuingenjör Kävlinge kommun.

­­­En ny hållbarhetsstrategi är på väg att tas fram i Kävlinge kommun och där kommer resurshushållning och hållbart samhällsbyggande att vara viktiga delar. Marie Pettersson är utvecklingsledare och hållbarhetsstrateg på Kävlinge kommun.

Läs mer om Marie Pettersson här: ”Jag vill få hållbarhet att bli en naturlig del av verksamheten”.

Läs mer om Kävlinge kommuns översiktsplan – ÖP 2040


Symbol för globala målet 11 - Hållbara städer och samhällen

Kävlinge kommun jobbar efter de 17 globala målen i Agenda 2030 och eftersträvar att bygga hållbart i enlighet med mål 11.

Mer om Kävlinge kommuns arbete med de globala målen och Agenda 2030 >

Illustrationsbild från arkitekten över framtida bostadsområde med röda tegelhus.
Kävlinge kommun får designer outlet-område i världsklass
Illustrationsbild från arkitekten över framtida bostadsområde med röda tegelhus.
​Ja till e-förslag: Belysning på lekplats(er)
Illustrationsbild från arkitekten över framtida bostadsområde med röda tegelhus.
E-förslaget som kan bli verklighet