Bo & leva
Kvinna med uppsatt hår och svart skjorta framför grå bakgrund.
En spexig rikskändis med rötter från Kävlinge

Bo & leva

Kävlinge kommun växer med flera nya, spännande bostadsprojekt. År 2040 erbjuder vi 45.000 invånare välfärd i världsklass och en skönare vardag. Visste du förresten att hela 98 procent tycker att Kävlinge kommun är en bra plats att bo och leva på enligt SCB:s medborgarenkät 2021?

Besöka & uppleva
Utflyktstips för mindre soliga dagar

Besöka & uppleva

Å, hav och öppna landskap - i Kävlinge finns naturen alltid runt knuten och storstäderna Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingborg på smidigt och tillgängligt pendelavstånd med buss, tåg eller bil.

Företag & entreprenörer
E-Sharp testar framtiden i Kävlinge

Företag & entreprenörer

Det ska vara smidigt, utvecklande och lönsamt att driva företag i Kävlinge kommun. Därför är vi extra glada att våra företagares framgångar gjorde att vi knep silvermedaljen då SYNA utsåg Skånes bästa tillväxtkommun 2021.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kavling2/enskonarevardag.se/wp-content/themes/en-skonare-vardag/functions.php on line 1131

Från pulvermos till mellolåtar

I år fyller Kävlinge kommun 50 år och sedan 1974 har mycket förändrats inom näringslivet. Flera stora arbetsgivare i kommunen har försvunnit, medan många nya kunskapsintensiva småföretag har tillkommit. Vi är många som minns industrier som Glacéläderfabriken, Scan, Solanum och inte minst Barsebäcksverket. När Center Syd öppnade 1991 kom dessutom många mindre företag till kommunen inom handels- och tjänstesektorn.

1974 hade Kävlinge kommun främst tre stora arbetsgivare: SCAN, Solanum och bygget av Barsebäcksverket. 50 år senare präglas kommunen av ett mer varierat näringsliv med över 1900 aktiebolag och cirka 1400 enskilda firmor eller handelsbolag. En del har avvecklats men mycket har utvecklats.

Glacéläderfabriken

1898 etablerades Glacéläderfabriken i byn. Kävlingeåns vatten ansågs särskilt lämpligt för glacégarvning, en metod som använde alun, ägg och vetemjöl och som gjorde hudarna riktigt mjuka och särskilt lämpliga för handskskinn. Fabriken hade som mest 400 anställda. Tillverkningen lades ner 1989, men byggnaderna står kvar än idag och har renoverats till gym och företagshotell. Nu planerar Kävlinge kommun att bygga flerbostadshus intill området.

Svartvitt foto på Malmö Handsk- & Glacéläderfabrik i Kävlinge.
Malmö Handsk- & Glacéläderfabriks AB i Kävlinge. Original från Harjagers hembygdsförening.

Sockerbruket och Solanum

Efter att ha lagt ner sockertillverkningen i det vackra sockerbruket i Kävlinge 1955 beslutade Svensk Sockerfabrik AB att istället satsa på potatis. Felix tog över potatisfabriken 1972 och kläckte idén med pulvermos, något som låg helt rätt i tiden. Solanum som tog över företaget 1990 fungerade under lång tid som huvudleverantör av potatis till Felix frysta potatisprodukter. Under en period var faktiskt alla potatisprodukter från Felix, exempelvis pulvermos och frysta pommes frittes, från just Solanumfabriken i Kävlinge. Varje höst levererade bönder från hela Skåne sina potatisar hit för lagring. Som mest passerade cirka 100 000 ton potatis varje år och Solanum var Europas största potatislagringsplats.

På och omkring det gamla sockerbruket planeras nu en ny unik miljö med bostäder, skolor, arbetsplatser, handel, service och vackra rekreationsmiljöer. De karaktäristiska fabriksbyggnaderna får nytt syfte och ingår i den nya stadsdelen Åstaden som ska binda samman Furulund och Kävlinge.

Gulnat vykort med svartvit bild av den gamla sockerfabriken i Kävlinge.
Gulnat vykort med sockerfabriken i Kävlinge som motiv.

Historik:

 • 1891: Carl Trancell bestämmer sig för att bygga ett betsockerbruk i Kävlinge.
 • 1955: Den sista betan spolades in i Kävlinge sockerbruk, efter 64 år ansågs sockerbruket för litet och ineffektivt.
 • 1972: Felix tar över potatisfabriken i Kävlinge.
 • 1990: Solanum tar över fabriken och är huvudleverantör av potatis till Felix alla frysta potatisprodukter.
 • 2004: Solanum är Europas största lagringsplats för potatis.
 • 2009: Solanum Odlarna i Kävlinge AB tar över.
 • 2013: Verksamheten läggs ner i Kävlinge.
 • 2022: Ett planprogram för Åstaden godkändes. Arbetet med detaljplan för första etappen är under uppstart.

Scan

Under flera år var det många som förknippade hela orten Kävlinge med slakteri och korv, framför allt med SCAN, eller Skanek, Swedish Meats och FSA som fabriken också hetat. Det var ju det man såg när man anlände med tåget, eller passerade förbi.

Under femtiotalet hölls populära boskapsauktioner i Kävlinge i en stor auktionshall med plats för 300 djur och 500 sittgäster. I början av 70-talet tillkommer också en stor hall för produktion av livsmedel i anslutning till slakteriet och SCAN hade då över tusen anställda. Under nittiotalet ökade importen av utländskt kött när den europeiska marknaden öppnade och svenska slakterier fick hård konkurrens. Nedskärningarna på Swedish Meats i Kävlinge började 1994 och 2008 lämnade företaget helt. Idag har en ny stadsdel kallad Stationsstaden växt fram och berett väg för flerbostadshus, radhus, parker och handelslokaler.

Svartvitt foto från 1974 när kung Carl den XVI Gustav besökte Scans moderna livsmedelsanläggning.
Kung Carl XVI Gustav på besök på SCAN 1974. Foto från Lars-Erik Ohlssons samling, Kommunarkivet.

Historik:

 • 1917: Kävlinge andelsslakteri bildas.
 • 1923: 20 personer är anställda på fabriken. Man slaktar mellan 400 och 500 svin i veckan.
 • 1934: Föreningen av Skånska andelsslakterier, FSA, bildas. Detta år slaktas cirka 61 000 kreatur och 390 000 svin i Kävlinge.
 • 1949: FSA flyttar sina boskapsauktioner till Kävlinge.
 • 1962: Fabriken är nu en modern anläggning med rak produktionslinje och hög grad av effektivisering.
 • 1970-talet: En ny hall för produktion av livsmedel byggs i anslutning till slakteriet.
 • 1994: Svinslakten flyttas till Kristianstad och 200 personer mister jobbet.
 • 2004: Styckningen upphör i Kävlinge.
 • 2008: Scan lämnar fabriken.
 • 2010: Polisen flyttar in i gamla huvudkontoret efter ombyggnad.
 • 2015: Utvecklingen av den nya stadsdelen Stationsstaden inleds med antagen detaljplan och rivning av de gamla byggnaderna och exploatering av området.
 • 2019: Första bostäderna och butikslokalerna byggs. Coop invigs i december.
 • 2023: Harjagersbadet, nytt kommunhus och Kaptenens park invigs i området.
Flygbild över Scan-området under rivningen.
Flygbild över Scan-området under rivningen. Även Lantmännens mintgröna silo för spannmålsmottagning som revs 2017 syns i bakgrunden.

Barsebäcksverket

Få saker i Kävlinge kommun har blivit så omtvistat som Barsebäcks kärnkraftverk. 1965 köpte Sydkraft mark av greve Ian Hamilton utanför Barsebäckshamn för att bygga ett kärnkraftverk. De har tidigare tittat på Torekov, men borgmästarna i Köpenhamn och Helsingör övertygade om att Barsebäck var en bättre plats. Läget var väl uträknat. Det låg vid kusten, nära till kylvatten, i en region med stort energibehov och med relativt få boende inom 5-kilometerszonen.  

Många inom kommunen var positiva till en etablering av en kraftfull arbetsgivare och flera av de anställda som skulle bygga upp verket flyttade in till kommunen. Tendensen, även på andra platser i världen, har varit att ju närmare man bor, desto tryggare är man. Men långt utanför kommunens och även landets gränser växte motståndet starkt. Redan innan Barsebäcksverkets båda reaktorer var i drift 1977 gick tusentals personer i protestmarscher. Inte minst i Danmark var motståndet stort.

Barsebäcksverket sett från havet.
Barsebäcksverket sett från havet. Foto: Mats Rosén.

Historik:

 • 1969: första spadtaget tas
 • 1975: reaktor 1 tas i drift
 • 1977: Reaktor 2 tas i drift.
 • 1976: Första Barsebäcksmarschen mot kärnkraft. Marscherna pågår i ett tiotal år.
 • 1979: En olycka inträffar på kärnkraftverket i Harrisburg i USA och motståndet mot kärnkraft ökar.
 • 1980: Folkomröstning om kärnkraftsfrågan i Sverige. Linje 2 som innebar successiv avveckling, offentligt ägande och kraftfull energihushållning vann omröstningen.
 • 1985: Ett haverifilter installeras för att minska utsläpp vid eventuella nen eventuell olycka.
 • 1986: Kärnkraftsolycka i Tjernobyl, debatten mot kärnkraft får ny fart.
 • 1999: Barsebäck 1 stängs ner.
 • 2003: Demoskop genomför en undersökning som visar att 93 procent av invånarna i Kävlinge kommun är positiva till kärnkraft.
 • 2005: Barsebäck 2 tas ur drift.
 • 2016: Rivningen av Barsebäcksverket påbörjas
 • 2024: En förstudie inleds tillsammans med Uniper om en fossilfri energipark på området – Barsebäck Clean Energy Park.

Center syd

Den 26 september 1991 öppnade det 25 000 kvadratmeter stora köpcentret Center syd utanför Löddeköpinge. Många förväntansfulla och nyfikna personer var där för att sätta sprätt på lön och barnbidrag.

Köpcentret Center syds logotyp sitter på taket av byggnaden.
Köpcentret Center syd öppnade 1991.

Trakten kring Lödde å var en handelsplats redan för många tusen år sedan. Under vikingatiden, omkring år 800, var Löddeköpinge en av de största i Sverige. Kommersen var omfattande och arkeologer har hittat exotiska föremål från hela Europa i området. Än idag har handelsplatsen ett strategiskt läge, nära stora städer som Köpenhamn, Malmö, Lund, Helsingborg och med E6:an som en ständigt aktiv pulsåder strax intill. Handelsplats Center Syd samlar idag cirka 300 företag från 33 olika branscher och skapar ett enormt utbud av företagaranda, drivkraft, tjänster och produkter. Omkring 2300 personer arbetar på området, och varje år kommer cirka 1,2 miljoner besökare dit.

Center Syd ligger precis bredvid Europaväg 6.
Center syd ligger strategiskt bra till utanför Löddeköpinge, precis vid E6:an, nära stora städer som Helsingborg, Malmö och Köpenhamn.

Trigono

Trigono är ett företag i Löddeköpinge som säljer mjukvara och gamingutrustning.
Trigono är ett företag i Löddeköpinge som säljer mjukvara och gamingutrustning.

Ett av företagen på området är Trigono, där 11 personer omsätter cirka 200 miljoner kronor på gamingprodukter och avancerade mjukvaror. Produkterna används från slott till koja. Exempelvis används deras mjukvaror av kungahuset i Stockholm för att hålla koll på vilka klänningar drottningen haft vid olika tillfällen och av Nobelstiftelsen om håller reda på sina nobelpristagare. Trigonos gamingstolar, datorschassin och tangentbord återfinns dessutom i var mans spelrum eller på hemmakontoren runt om i Europa.

Läget är ju extremt bra. Vi ligger en minut från E6:an och når snabbt ut till våra kunder.

Andreas Björk, Financial manager på Trigono AB.

Andreas Björk på Trigono i Löddeköpinge.

Barsebäcks bränneri

Ett annat spännande företag i kommunen är Barsebäcks Bränneri. Ett litet destilleri som producerar gin på ett hantverksmässigt sätt i ganska stor skala för att vara ett nystartat enmansföretag på 25 kvadratmeter. Enligt drinkexperten David Kringlund, som under våren 2024 gjort ett blindtest av svensk gin, är det Sveriges bästa gin som tillverkas här.

Fredrik Borggren på Barsebäcks bränneri.
Fredrik Borggren på Barsebäcks bränneri.

Det var en intensiv uppstartsperiod för grundaren Fredrik Borggren från att alla tillstånd var klara i januari 2023 till att de första ginflaskorna stod på Systembolagets hyllor i juni samma år.

Det har varit en oerhörd resa från att ta fram en design, utveckla produkterna till att ha riksdagsledamöter på besök och spela in ett Youtube-avsnitt med Emil Åreng.

Fredrik Borggren, Barsebäcks bränneri

Ett glas och två flaskor gin från Barsebäcks bränneri.
Två av Barsebäck bränneris ginsorter; Dry gin och Navy gin.

Fredriks mål var från början att sätta Barsebäck på kartan igen, men han hade inte väntat sig den otroliga uppskattning han har fått från både lokala supportrar, gin-entusiaster och branschens bar-elit.

En stor kund är Facit bar i Umeå, en av Sveriges absolut bästa och hetaste barer just nu, vilket jag är otroligt stolt över.

Fredrik Borggren, Barsebäcks bränneri

WoodHouse productions

Inne på Lödde Centrum, i bankens gamla lokaler, finns företaget WoodHouse Productions och musikproducenterna Henric Pierroff, Emil Behmer och Staffan Amberlind. Grundidén har alltid varit att skapa bra musik på ett enkelt sätt. Musikstudion har nått stora framgångar som låtskrivare för Melodifestivalen, Eurovision, SVT och sommarlovsmorgon och för artister som Jon Henrik Fjällgren, Rebecka Karlsson och Elle B bland annat. Senast i årets Melodifestival kom bidraget Cirkus X med gruppen Scarlet från WoodHouse. Musikstudion i Löddeköpinge har också tagit emot några av kulturskolans elever för ett musikskrivar-camp under sportlovet 2024.

Musik betyder väldigt mycket för mig. Och jag ser att det betyder mycket för många ungdomar också. Att kunna dela med av det jag har gjort och inspirera till kreativt musikskapande gör mig väldigt glad.

Henric Pierroff, musikproducent på WoodHouse productions.

I WoodHouse productions musikstudio i Löddeköpinge har mellolåtar producerats.
I WoodHouse productions musikstudio i Löddeköpinge har en av låtarna till årets melodifestival producerats.