En skönare vardag!

Om webbplatsen

Webbplatsen enskonarevardag.se är en livsstilssajt med berättandet och platsvarumärket i fokus. Webbplatsen är ett komplement till servicewebbplatsen kavlinge.se och utvecklades hösten 2020 för att lanseras i januari år 2021.

Webbplatsen är indelad i tre huvudkategorier som syftar till att lyfta enskilda personer, verksamheter, föreningar och upplevelser som tillsammans återspeglar det som vi anser bidrar till att du och din familj får en skönare vardag i Kävlinge kommun.

Frågor eller kommentarer på webbplatsen och dess innehåll är besökare välkomna att ställa till Kävlinge kommuns kommunikationsavdelning via mejladress: kommunikation@kavlinge.se.