En skönare vardag!

Posts Tagged ‘Utveckling och digitalisering’

Supersnabb omställning till skola på distans

Publicerad: 15 februari, 2021 av Malin Kretz |

Torsdagen efter trettonhelgen kom beskedet som många i skolvärlden hade bävat för under våren – distansundervisning skulle införas på landets högstadieskolor. Med kort varsel skulle lärare och elever ställa om – både fysiskt och mentalt. Martin Nilsson på Korsbacka och Patrik Tornberg på Tolvåker berättar hur de snabbt fick gå från ord till handling.

När beskedet om distansundervisning nådde Tolvåkersskolans personal hade de planeringsdagar inför skolstarten. Agendan fick snabbt läggas om till att handla om praktiska förberedelser, men även för att förbereda sig mentalt för en helt ny undervisningssituation. Att våga.

Eleverna har verkligen steppat upp.

För lärare och elever på Korsbackaskolan var beskedet inte lika omvälvande – här hade man på grund av hög sjukfrånvaro bland lärare ställt om till distansundervisning redan veckan innan jul. Martin Nilsson är lärare i matte och bild på Korsbacka. Han ler när han tänker tillbaka till när distansundervisning infördes veckan innan jullovet:

– Jag minns att jag sov lite dåligt natten innan. Vi hade ju haft chans att testa och förbereda oss men det är inte samma sak som när det är skarpt läge. Vi gick från noll till hundra över en natt. Men jag är väldigt nöjd med hur det fungerade – eleverna anpassade sig snabbt.

Alla förutsättningar på plats

I Kävlinge kommun är eleverna väl rustade med bra datorer. På Tolvåkersskolan gjordes skarpa test redan i höstas, för att vara förberedda om distansundervisningen skulle bli ett faktum.

– Vi skickade hem en klass och hade en provdag, där vi fick testa att ha online-lektioner. Sedan utvärderade vi det hela tillsammans med klassen, berättar Patrik Tornberg som är förstelärare på skolan.

Trots att den digitala undervisningen har fungerat bra saknar Patrik mötet med eleverna.

– Jag är lärare mycket för det sociala och för mötet med eleverna så för mig är inte detta något som jag skulle vilja göra i längden, trots att jag gillar de digitala verktygen. Som SO-lärare är jag van vid diskussioner under mina lektioner och det får vi inte på samma sätt nu.

Nu har jag större kunskap och kommer att vara bättre på att erbjuda fler digitala möjligheter.

Både Martin och Patrik är imponerade av hur väl eleverna har skött hemarbetet och berömmer deras motivation och ansvarstagande.

– Eleverna har verkligen steppat upp. De håller humöret uppe och vi har haft nästan full närvaro – bättre nu än tidigare eftersom även de som är lite krassliga kan vara med, förklarar Patrik.

Kreativa knep

När undervisningen sker digitalt krävs det nya knep och en smula kreativitet för att säkerställa att alla elever blir sedda. Martin betonar hur viktigt det är att kunna lita på eleverna.

– Det hade nog varit svårare om man varit ny och inte kände eleverna. I dagens skola bygger man upp ett socialt kapital på ett annat sätt än förr. Det handlar om tillit.

Både elever och lärare har fått lära nytt under distansundervisningen, och växt med det. Martin berättar om veckovisa arbetslagsträffar där kollegorna har kunnat stämma av hur det går och ge varandra tips. Patrik tillägger:

– Som lärare har man stor hjälp av vad vi kallar det utökade kollegiet – det finns så mycket erfarenhet att hämta från andra på Youtube och i Facebook-grupper. Det är en stor fördel nuförtiden.

Nu börjar en successiv återgång till traditionell klassrumsundervisning på skolorna. Både Martin och Patrik anser att de har lärt sig mycket under dessa veckor och är säkra på att de kommer att utveckla sina metoder.

– Nu har jag större kunskap och kommer att vara betydligt bättre på att erbjuda elever fler möjligheter med digitala lösningar för de som inte kommer till skolan, säger Martin.

Patrik håller med och blickar framåt:

– Det är en intressant tid att jobba i, särskilt om man är en sådan som jag som tycker om att testa nytt. Men jag tror också att vi alla kommer att uppskatta den vanliga vardagen när den väl kommer igen.

”Det är inte tekniken utan hur den används”

Publicerad: 14 december, 2020 av Malin Kretz |

Trots en outtröttlig nyfikenhet och en ständig jakt efter framtidens lärande har Henrik Pihlström valt att stanna kvar i kommunen som erbjöd honom det första jobbet som nyutexaminerad. Kommunen där varje elev har en egen dator eller iPad från första terminen i förskoleklass och där en modig digital resa lett till nya sätt att lära och goda studieresultat.

Ett öppet sinne och en stor nyfikenhet har gjort mellanstadieläraren Henrik Pihlström till en fena på att hitta nya sätt att använda digitala hjälpmedel i undervisningen. I Henriks klassrum på Rinnebäcksskolan i centrala Kävlinge finns många prylar som skvallrar om hans enorma teknikintresse. 

– Det är så spännande! Jag försöker titta runt hörnet och se hur morgondagens klassrum ser ut. Jag vill att mina elever ska vara väl förberedda för framtiden.  

Henriks engagemang går inte att ta miste på. Det är tydligt att han brinner för den digitala utvecklingen och hur tekniken i skolan kan rusta eleverna för framtiden. Sedan arton år tillbaka arbetar han på Rinnebäckskolan. Att Henrik hamnade i Kävlinge kommun är lite av en lyckosam slump. 

– Jag var ung och nyutbildad. I en gammal Sydsvenskan såg jag en lägenhetsannons för en 2:a i Kävlinge. När jag och min fru tittat på lägenheten gick vi ner till kommunhuset och berättade att vi var två nyutexaminerade lärare som skulle flytta hit. Innan vi ens hunnit hem hade fyra rektorer kontaktat oss. Så gick det till på den tiden, skrattar Henrik. 

Tekniken ska inte styra dig – den ska vara ett hjälpmedel.

Efter en kort tid på Ljungenskolan fick Henrik en tjänst på Rinnebäck – en skola som skulle bli en pionjär inom den digitala utvecklingen. Den tekniskt intresserade unge läraren hade hamnat på precis rätt ställe. Där och då, när Kävlinges skolor startade sin digitaliseringsresa, hade alla mycket att lära. 

– Du får inte vara rädd. Tekniken ska inte styra dig – den ska vara ett hjälpmedel. Det gäller att se möjligheterna men samtidigt måste du vara självkritisk och använda tekniken på rätt sätt. 

Numera har alla skolelever i Kävlinge kommun en egen iPad eller dator och för det framgångsrika digitaliseringsarbetet tilldelades kommunen utmärkelsen Guldtrappan 2020. Den digitala utvecklingen har inte bara förändrat elevernas sätt att lära, den har också skapat bättre samarbetsmöjligheter för lärarna. 

– För oss är detta vardag, men när jag lyssnar till nya kollegor som arbetat i andra kommuner är det för mig som att resa tio år tillbaka i tiden, berättar Henrik.

Jag vill att mina elever ska vara väl förberedda för framtiden.

Lägenheten i Kävlinge, där allting en gång började, blev så småningom för trång för det unga lärarparet. Numera är de en trebarnsfamilj och efter att ha sett sig om i kommunen gick flyttlasset till lugna Dösjebro. Orten lockade med sin pågatågstation och fina cykelväg in till Kävlinge. Varje morgon tar Henrik cykeln de drygt åtta kilometrarna från villan till sin arbetsplats i centrum. 

– Jag ska inte säga att det är ett kall, men det är mer än bara ett jobb. Barnen är Sveriges framtid och vi måste ge dem de verktyg de behöver. Det är viktigt att de är nyfikna!

Henrik lever som han lär. Orädd och nyfiken letar han sig vidare efter nya sätt att inspirera och väcka elevernas lust att lära. Att fortsätta utvecklas är viktigt och det finns flera områden som Henrik följer med intresse; AI (artificiell intelligens), 3D och interaktiva tavlor och bord för att nämna några. Han har kommit på den perfekta ursäkten för att testa nya saker: 

– Jag köper alla möjliga nya prylar och säger till min fru att jag behöver dem i undervisningen, skrattar Henrik och visar det senaste tillskottet i prylsamlingen – ett trådlöst mikroskop som set ut som ett ägg. 

Om Henrik bara lyckas smitta sina elever med en bråkdel av den entusiasm som han själv besitter lär de vara väl rustade för framtiden. Precis som många Kävlingeungdomar är – omkring 90 % är behöriga för fortsatta studier när de går ut nian, en siffra som ligger långt över snittet i landet. 

Guldtrappan

Kävlinge kommun tilldelades Guldtrappan 2020 – en utmärkelse för huvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. I juryns motivering står: 

”Kävlinge kommun arbetar föredömligt långsiktigt med digitaliseringen, för synbara resultat i klassrummen och likvärdig digital kompetens för elever och personal, med tydlig ansvarsfördelning och ledorden kunskap, erfarenhet och ledarskap. I grundskolan har alla elever varsin digitala enhet och förskolan strävar efter 1 till 5, med säkerställd kompetensutveckling för ledning och pedagoger, god tillgång till digitala lärresurser, genom kommunlicenser och skolors egen komplettering och med stöd av utbyggd support på skolorna och prisbelönt skolbiblioteksverksamhet. Den framgångsrika digitaliseringen utvärderas systematiskt.”

Bakom Guldtrappan står Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Vinnova, Friskolornas Riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Infomentor, Itslearning, samt initiativtagarna stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Regioner.