Tillgänglighetsredogörelse

Webbplatsen enskonarevardag.se är en livsstilssajt med berättandet och platsvarumärket i fokus.

Generella frågor eller kommentarer på webbplatsen och dess innehåll är besökare välkomna att ställa till Kävlinge kommuns kommunikationsenhet via mejladress: kommunikation@kavlinge.se.

Redogörelsens omfattning

Med webbplatsen menar vi alltid enskonarevardag.se. Webbplatsen är ett komplement till servicewebbplatsen kavlinge.se och länkar webbplatserna emellan förekommer.

Tillgänglighetsredogörelse för den närliggande webbplatsen kavlinge.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda eventuella brister som finns.

Informationen i denna tillgänglighetsredogörelse är en självskattning utifrån de kriterier som finns i checklistan på webbriktlinjer.se som motsvarar kraven för att möta lagen för tillgänglighet till digital offentlig service, även kallad DOS-lagen. Självskattningen har gjorts av webbansvarig vid Kävlinge kommuns kommunikationsenhet.

Till checklistan med DOS-krav på webbriktlinjer.se

Lagkrav som inte redovisas

Om du saknar information om hur väl webbplatsen möter ett visst lagkrav, så är det för att detta antingen inte är relevant för webbplatsen i fråga (vi saknar exempelvis formulär) eller så har vi bedömt att webbplatsen är förenlig med lagkravet.

Så påtalar du brister i digital tillgänglighet

I Kävlinge kommuns synpunktshantering Åsikt Kävlinge kan du som besökare påtala brister i webbplatsens tillgänglighet. Du får svar inom två dagar. Välj “Digital tillgänglighet på webben” i rullgardinsmenyn i fältet “Berör”.

Påtala brister i webbplatsens tillgänglighet via Åsikt Kävlinge

Om du inte är nöjd med ditt svar eller vidtagna åtgärder, kan du anmäla detta till Myndigheten för digital förvaltning, även kallad “DIGG”, som ansvarar för tillsynen. Observera att även DIGG rekommenderar att du i första hand vänder dig till ansvarig offentlig aktör, det vill säga Kävlinge kommun.

Formulär för anmälan bristande tillgänglighet på webbplats eller i mobilapplikation

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Allt innehåll som inte är text, exempelvis grafiska element så som ikoner, är tyvärr inte beskrivet med text.
  • Vi anser att webbplatsen har beskrivande rubriker och etiketter, men vi har inte fått feedback från andra för att säkerställa detta.
  • Vi tror att koden validerar, men behöver dubbelkolla detta mot utvecklare.
  • Vi erbjuder delvis användarna flera olika sätt att navigera, men upplever inte att det är tillräckligt tydligt och saknar sök-funktion. Webbplatsen har dock en webbkarta i sidfoten och det finns en genväg till alla artiklar från startsidan.
  • Vi har inget återkommande innehåll, men om vi hade haft det är vi osäkra på om det hade gått att hoppa förbi det.
  • Webbplatsen går att hantera med enbart tangentbordet, dock blir det otydligt vilket fält eller element som är i fokus och att se eventuella markörer. Av den anledningen anser vi att det inte är tillräckligt för att möta kraven på digital tillgänglighet.
  • Vi tror inte att markören fastnar vid tangentbordsnavigation.
  • Tab-ordningen är logisk för oss, men vi har inte fått feedback från andra för att säkerställa detta.
  • Vi tror att det enkelt och utan förlorad läsbarhet ska gå att förstora text och justera radavstånd.
  • Vi har inte testat alternativ och komplement till komplexa fingerrörelser då man besöker webbplatsen via surfplatta eller mobiltelefon.